Din Elkontakt

triangel.png
Hem Om Din Elkontakt Kvalité Miljö Referens objekt Kontakt Rot- avdraget

ROT-avdrag

DinElkontakt_logo.jpg

ROT- adrag

Nyttja din eventuella rätt till skattereduktion! Uppfyller ärendet skatteverkets regler så drar vi av halva arbetskostnaden inklusive moms innan fakturering.

ELANSLUTNING
Nedgrävning av ledningar för elektricitet ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att elektriciteten är avsedd att tillföras bostaden. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.


EL-ARBETEN — SMÅHUS
El-arbeten som utförs i bostaden ger rätt till skattereduktion. Exempel på el-arbeten som ger rätt till skattereduktion är installation, byte och komplettering av el-central (proppskåp), modernisering av el, och extra vägguttag.

EL-ARBETEN — BOSTADSRÄTT
El-arbeten som utförs i bostadsrätt ger rätt till skattereduktion förutsatt att el-arbetet utförs i lägenheten och är sådant arbete som bostadsrättsinnehavaren själv svarar för enligt stadgarna. Exempel på el-arbeten som kan ge rätt till skattereduktion är installation, byte och komplettering av el-central (proppskåp), modernisering av el, och extra vägguttag.

Läs mer om vem som har rätt till skattereduktion hos skatteverket!

Läs mer om exempel på godkända ROT-arbeten hos skatteverket!

Din Elkontakt ∎ 013-465 50 40 ∎ kontakt@dinelkontakt.nu