Din Elkontakt

triangel.png
Hem Om Din Elkontakt Kvalité Miljö Referens objekt Kontakt Rot- avdraget

T2.png

Golvaerme2.jpg

20-aars-garanti-2.jpg

DinElkontakt_logo.jpg

Fördelar med golvärme:

  • 20- års garanti på av oss utförd installation!
  • Skönare och jämnare värme i hela rummet
  • Enkelt och underhållsfritt
  • Energieffektiva lösningar

Då vi är utbildade och certifierade av TycoTherminal så får du nu hela 20-års total garanti på av oss installerade värmegolv! (Gäller även återställning av övergolv). Garantiåtgärdena står TycoTherminal för och garanterar lång och problemfri komfort i ditt hem.


Efter utförd installation så får ni ett protokoll med mätvärden samt bilder på förläggningen, detta används som underlag för eran garanti.

Installationskostnad för ett elburet golvvärmesystem jämfört med andra typer av golvvärmesystem?

Den totala installationskostnaden för ett elektriskt golvvärmesystem är betydligt lägre än för vattenburna system. Orsaken är att man slipper kostsam kringutrustning som fördelare, shuntenheter och eventuellt panna.

Driftskostnad?

Det är av många orsaker inte alldeles enkelt att ge en generell uppskattning av den totala driftkostnaden för ett golvvärmesystem. Om huset är dåligt isolerat blir driftkostnaden högre än för ett hus med god isolering. Om termostaten ställs in på en hög temperatur blir driftkostnaden högre än för ett system som arbetar mot en lägre temperaturinställning. Systemet slås till och från regelbundet av termostatstyrningen och driftstiden till följdaktligen längre vid en låg utomhustemperatur. Om undergolvet är tillräckligt isolerat och termostaten sätts till 23–25 ºC blir driftkostnaden i nivå med andra elektriska uppvärmningssystem t ex radiatorer. Mer information om vikten av isolering finns på Konsumentverkets hemsida.

Vilken effekt ska jag välja?

Det är i princip två parametrar som påverkar erforderlig installerad effekt i ett golvvärmesystem. För det första: Är golvvärmesystemet den enda värmekällan i rummet, eller finns andra externa källor, som radiatorer, öppen spis etc.? Om golvvärmesystemet är rummets enda värmekälla måste den dimensioneras för detta ändamål. Detta kallas vanligen "rumsuppvärmning" eller "fullvärme". I de flesta fall räcker 100 W/m2 väl för rumsuppvärmning, förutsatt att rummets hela yta förses med golvvärme. Om golvvärmesystemet ska vara en kompletterande värmekälla kallas det vanligen för "komfortvärme". Komfortvärmesystem kan ha en lägre installerad effekt än ett system för rumsuppvärmning. I de flesta fall räcker 50–80 W/m2 väl. För det andra är utrymmets isolering av största betydelse. Om undergolv. väggar, tak eller fönster är dåligt isolerade krävs en högre installerad effekt. Även många stora fönster, som i uterum, kräver högre effekt. Prata med din elinstallatör, han vet hur man dimensionerar på rätt sätt.

Kan jag utföra installationen själv?

Vilka elarbeten som kan utföras av icke behöriga personer är reglerat i lag. Den som har tillräckliga kunskaper får byta glödlampor, byta stickpropp på lampsladdar med mera, men det gäller bara icke fast installation. Allt arbete med fasta installationer, som permanenta elinstallationer i huset, måste utföras av behörig elinstallatör. En värmekabel eller en golvvärmematta är att betrakta som en fast installation och måste därför förläggas OCH anslutas av en behörig elinstallatör. Mer information finns på Elsäkerhetsverkets hemsida.

(Uppgifter är hämtade från tycos hemsida)

Din Elkontakt ∎ 013-465 50 40 ∎ kontakt@dinelkontakt.nu